image_pdfimage_print

10.12.2021 Tarihli 31685 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4917

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 ARALIK 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

09.12.2021 TARİHLİ VE 4917 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
LİSTE

SIRA NOANLAŞMANIN
İMZA TARİHİ
VE YERİ

ANLAŞMANIN ADI

ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK TARİHÎ
111 Şubat 2020 Podgoritsa“Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma”23 Eylül 2021
2 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Notalar11 Eylül 2021
315 Ağustos 2019 Ankara“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususî Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma” ve Notalar11 Ağustos 2021
423 Ocak 2020“Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’ yi Değiştiren 1/2020 Sayılı Karar”3 Mayıs 2021
518 Eylül 2013“Uçakların Kanundışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmeye Ek Protokol”1 Temmuz 2018
618 Eylül 2013“Uluslararası Sivil Havacılığa İlişkin Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Hakkında Sözleşme”1 Temmuz 2018

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print