image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   :E-80571967-155.99-
Konu :Geri Verme Veya Kaldırma Talep Yönetim
Sistemine E-Devlet Şifresi İle Erişim

18.11.2021 / 69239692
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 05.06.2020 tarihli ve 54742716 sayılı yazımız.
b) 10.08.2020 tarihli ve 56476030 sayılı yazımız.

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanıyan Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı ve anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak erişim sağlanabileceği,

İlgi (b)`de kayıtlı yazımızda ise, Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde gerçek kişiler tarafından kendi adlarına başvuru yapılabilmesini temin etmek üzere, bu kişiler adına BİLGE Sisteminde yer alan “Şahsi Detaylı Beyan Yetkisi”nin tanımlanması ve anılan yetkiye sahip kullanıcılar tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde işlem yapılabilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Yapılan güncelleme çalışmaları kapsamında, ilgi yazılar konusu Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresinin yanı sıra e-Devlet şifresi kullanılarak da erişim sağlanabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konu ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print