image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-52856264-106.99-00065092496
Konu :
Gümrük Cezaları

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgili  : 14.06.2021 tarihli ve 2187 sayılı yazınız.

İlgilide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

9/6/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin bir düzenleme olup, söz konusu Kanun kapsamında yapılandırılmaya alınmış gümrük cezası borçlarının doğmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihalelerini yok hükmünde saymaktadır.

Gerek Gümrük Yönetmeliğinin 23’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer gerekse Gümrük İşlemlerinde Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’ inci maddesinin birinci fıkrasında (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan kesinleşmiş gümrük cezalarına  dair hükümler bu cezalardan doğan kamu alacaklarına ilişkin değil bu cezaların oluşmasına sebep olan gümrük mevzuatı ihlallerine ilişkin hükümlerdir. Dolayısıyla bu cezalardan döğen kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmış olması bu cezaların onaylanmış kişi statü belgesi ile yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında dikkate alınmaması için sebep teşkil etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nevzat BOZKURT
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print