Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç İlave Gümrük Vergisi (İGV) Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-20117910-163.99-
Konu : Gümrük Yönetmeliği 205/4-Ç İGV

17.12.2021/70060295
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :21.04.2021 tarih ve 63368489 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi değiştirilmiş ve 01.01.2021 tarihinden itibaren Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi
eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı hususu düzenlenmiştir.

İlgide kayıtlı yazımızda söz konusu Yönetmelik değişikliği uyarınca AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı Karar kapsamındaki eşya için; sonradan A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda, eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre ilgili mevzuatı kapsamında işlemlerinin tamamlanması gerektiği talimatlandırılmıştı.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının ve buna bağlı olarak geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

“2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği`nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinde 10.12.2020 tarihinde yapılan değişiklik çerçevesinde 01.01.2021 tarihinden itibaren AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için; sonradan (serbest dolaşıma girişten sonra) A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek bulunmaksızın) ilgili mevzuatı kapsamında işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top