image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

12.07.2021

Sayı : E-20117910-622.01-00065582448
Konu : Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Maddesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 09.06.2021 Tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesi “Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tesvik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tesvik eden uygun bir meşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür” hükmüne amirdir.

İlgide kayıtlı yazınıza konu Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesine göre menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine kadar gümrük idaresine sunulma imkanı sağlanmış olup, bu tarihe kadar söz konusu belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

———- / / ———-

Gümrük Yönetmeliği Geçici Madde 16–(Ek:RG-1/4/2020-31086)
(3) (Ek:RG-20/10/2020-31280) (Değişik:RG-13/2/2021-31394) “Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

———- / / ———-

image_pdfimage_print