image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-72093537-225.99-
Konu : Gürcistan ve Kazakistan Plakalı Taşıtların Sigortaları
23.12.2021 / 70315449
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 09.12.2021 tarihli ve E-72093537-102.99-00069882992 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazımız ile, Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçların sigorta bilgilerine ilişkin Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’ndan alınan 19.11.2021 tarihli ve 630 sayılı yazı iletilmişti.
Bu kez, anılan Bürodan alınan 14.12.2021 tarihli yazıda; Rusya Yeşil Kart Bürosundan alınan yazıdan bahisle;
25.11.2021 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısından ülkemize giriş yapmak isteyen Gürcistan tescilli LH525LL plakalı aracın sınır kontrol noktasında Rusya’daki Gürcistan plakalı araçlara sigorta poliçesi düzenleme yetkisi olan JSIC “Twenty First Century” sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş yeşil kartın ibraz edilmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından Türkiye’de zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi satın alınması hususunda mecbur bırakıldığı
bildirilerek,
– JSIC Twenty First Century Şirketine, Kazakistan ve Gürcistan plakalı araçlar için,
– VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için yeşil kart düzenleme yetkisinin devam etmesine karar verildiği,
Söz konusu yetkinin 2022 yılı içerisinde tanzim edilecek yeşil kartları da kapsamakta olduğu ve 2022 yılının sonuna kadar geçerli olduğu bilgisinin gümrük kapılarındaki ilgili ve yetkililere bir kez daha hatırlatılması talep edilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek:
1 Adet Yazı ve Ekleri
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

—– / / —–

 

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
İstanbul, 14.12.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İlgi : 16.12.2019 tarih ve 925 sayı, ile 23.12.2020 tarih ve 639 sayı, 19.11.2021 tarih ve 630 sayılı yazılarımız
Konu : Gürcistan plakalı araçların sigorta bilgileri hakkında;
İlgide kayıtlı olan 19.11.2021 tarih ve 630 sayılı yazımızdan sonra Rusya Yeşil Kart Bürosu tarafından Büromuza, 25.11.2021 tarihinde Kapıkule sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isteyen Gürcistan tescilli LH525LL plakalı aracın sınır kontrol noktasında Rusya’daki Gürcistan plakalı araçlara sigorta poliçesi düzenleme yetkisi olan JSIC “Twenty First Century” sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş yeşil kartını ibraz etmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından Türkiye’de zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi satın alması hususunda mecbur bırakıldığı  bildirilmiştir. Tarafımıza iletilen yazı ekte bilginize sunulmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen Rusya Yeşil Kart Bürosunun tarafımıza ilettiği konu nedeniyle ilgide kayıtlı yazılarımızda da ifade edildiği gibi Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlar için;
1- JSIC Twenty First Century sigorta şirketine Kazakistan ve Gürcistan plakalı araçlar için,
2- VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için yeşil kart düzenleme yetkisinin bulunduğu ve bu yetkinin 2022 yılında da devam edeceği bilgisinin gümrük kapılarındaki ilgili ve yetkililere bir kez daha hatırlatılmasını bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatörü

—– / / —–

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
İstanbul, 19.11.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İlgi : 16.12.2019 tarih ve 925 sayı, ile 23.12.2020 tarih ve 639 sayılı yazılarımız
Konu : Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçların sigorta bilgileri hakkında;
İlgide kayıtlı yazımızda, Gürcistan ve Kazakistan tescilli araçların gümrük ve sınır kapılarında ülkemize giriş yaparken yeşil kart sigorta belgesi ibraz etmeleri halinde bu ülkelerde tescilli araçların 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen yeşil kart sigorta belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ifade edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı’na ilgide belirtilen daha önceki bilgilendirme yazımızda da ifade edildiği gibi Gürcistan ve Kazakistan Yeşil Kart sistemine dahil ülkelerden biri olmayıp, Gürcistan ve Kazakistan’da yeşil kart düzenleyen bir sigorta şirketi mevcut değildir. Ancak Rusya Yeşil Kart Bürosu, Bürolar Konseyinin onayı ile Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlar için 01.01.2022 tarihinden itibaren;
1- JSIC Twenty First Century sigorta şirketine Kazakistan ye Gürcistan plakalı araçlar için,
2- VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için yeşil kart düzenleme yetkisinin devam etmesine karar, vermiştir.
Söz konusu yetki 2022 yılı içerisinde tanzim edilecek yeşil kartları da kapsamakta olup 2022 yılının sonuna kadar geçerlidir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 2022 yılında sınır kapılarında yapılacak Yeşil Kart sigortası kontrolleri bakımından konuyu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatör

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print