image_pdfimage_print
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı  : E-20117910-143.01.02-
Konu : Rafineri Listesinin Güncellenmesi
24.12.2021 / 70372713
DAĞITIM YERLERİNE
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğünden alınan 20.12.2021 tarihli ve 5403 sayılı yazıda, özetle, 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’in “Rafineriler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi, Ticaret Bakanlığına bildirilir ve söz konusu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilir.” hükmünden bahisle rafineriler listesine ekleme yapıldığı belirtilmektedir.
Söz konusu yazı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek:
1 Yazı Örneği
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

—– / / —–

BORSA ISTANBUL A.Ş.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taslar
Piyasası Operasyon Direktörlüğü
Sayı  : E-18454353-100.06[100.06]-5403 20.12.2021
Konu : Rafineri Listesi Hk.
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06530 Çankaya/ANKARA
Bilindiği üzere 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’in ” ” başlıklı 10’uncu Rafineriler maddesinin birinci fıkrasında “Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi, Ticaret Bakanlığına bildirilir ve söz konusu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilir.” hükmü yer almaktadır.
18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Bar, Külçe ve Granülleri İşlem Görebilecek Rafineriler Listesinde altın rafinerisi olarak yer almak için İşgold Altın Rafinerisi A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda
hazırlanan rapor ve adı geçen şirketin Tebliğ’in 11’inci maddesi gereğince ilettiği başvuru evrakları üzerinde yapılan inceleme çerçevesinde, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 15/12/2021 tarihli ve 2021/36-3 sayılı toplantısında şirketin Rafineriler Listesi’ne altın rafinerisi olarak alınmasına karar verilmiştir.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
Ufuk ACAR
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasası Operasyon Direktör

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print