İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

ACELE

Sayı    : E-63721428-142-00064293323
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 28.05.2021 tarihli 64217628 sayılı yazılarında;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması acısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Mayıs 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasına teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi ..” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alınan talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Özgür DANACI
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd. V.

Ek:
Üst Yazı Örn.

Dağıtım: Gereği:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Bilgi:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ACELE

Sayı : E-73421605-142-00064217628
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması acısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Mayıs 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasına teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi hususlarında gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlükler

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız