T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-20117910-111[GGM-9]-
Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması
30.12.2021 / 70425768
DAĞITIM YERLERİNE
İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte gönderilen 24.12.2021 tarihli ve 00070269595 sayılı yazıda;
“…8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni ve 31/12/2021 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslar arası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesine istinaden uygun görülmüştür.” denilmektedir.
Bilgi ve söz konusu görüş doğrultusunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: 1 yazı.
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İthalat Genel Müdürlüğü
Sayı : E-18416350-519-00070269595
Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen “eski” tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş)
olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar nedeniyle bazı yıllarda takip eden yıl içinde belli bir süre ithaline izin verilmiştir.
Anılan sektörün bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sektörü ilgilendiren belirsizlikler ve lojistik alanında gecikmeler yaşandığı şeklinde verdiği bilgiler değerlendirildiğinde, 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni ve 31/12/2021 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesine istinaden uygun görülmüştür.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.