T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-72093537-225.99-
Konu : İsrail’in Yeşil Kart Sisteminden Ayrılması Hk.
21.12.2021 / 70224290
DAĞITIM YERLERİNE
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosundan alınan 14.12.2021 tarihli ve GTB/2021-735 yazıda;
Yeşil Kart sistemine üye ülkelerden olan İsrail’in 01.01.2021 itibariyle sistemden ayrılacağı, bu nedenle; 01.01.2021 tarihinden itibaren İsrail yeşil kartının geçerli olmayacağı, İsrail Bürosu tarafından düzenlenmiş yeşil kartlar ile ülkeye giriş yapmak isteyen araçların yeşil kartla girişine izin verilmeyerek ülkemizde geçerli bir trafik sigortası almalarının sağlanması gerektiği,
01.01.2022 tarihi itibariyle, düzenlenmiş yeşil kartlarda yeşil kartın 8 numaralı alanında yer alan ülke kodları arasında İsrail Devletinin kodu olan “IL” kodunun yer almaması veya üzerinin kapatılmış olması gerektiği, bilgilerine yer verilmekte olup, söz konusu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı
Ek:
1 adet yazı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
İstanbul, 14.12.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İlgi : GTB/2021-735
Konu : İsrail’in Yeşil Kart sisteminden ayrılması hak.
Yeşil Kart sistemine üye ülkelerden olan İsrail, 01.01.2022 itibariyle sistemden ayrılacaktır. Bu nedenle;
1. 01.01.2022 tarihinden itibaren İsrail yeşil kartı geçerli olmayacaktır. İsrail Bürosu tarafından düzenlenmiş yeşil kartlar ile ülkeye giriş yapmak isteyen araçların yeşil kartla geçişlerine izin verilmemeli, ülkemizde geçerli bir trafik sigortası almaları sağlanmalıdır.
2. 01.01.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş yeşil kartlarda, yeşil kartın 8 numaralı alanında yer alan ülke kodları arasında İsrail Devletinin kodu olan “IL” ülke kodu yer almamalı veya üzeri kapatılmış olmalıdır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 01.01.2022 tarihi itibariyle sınır kapılarında yapılacak Yeşil Kart sigortası kontrolleri bakımından konuyu bilgilerinize sunar ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesini arz ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatör

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu İçin Link’e Tıklayınız.