image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : E-68326374-305.01-
Konu : Akaryakıt ve LPG Piyasası Denetimleri Hakkında

21.12.2021 / 70254513
DAĞITIM YERLERİNE

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan ve bir örneğine ekte yer verilen 14.12.2021 tarihli ve 69740636 sayılı yazıda kısaca, son zamanlarda piyasada akaryakıt ve LPG fiyatlarında artış beklendiği gerekçesiyle bazı istasyonların ürün satışı yapmayarak tüketicilerin mağduriyetine yol açtığı yönünde Kurumlarına şikayetler iletildiğinden bahisle; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun ilgili maddeleri kapsamında ve Bakanlığımız ile Kurumları arasında imzalanmış
bulunan “Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına yürütülen denetim faaliyetlerinde söz konusu hususun da göz önünde bulundurulması ve tespiti halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilerek bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Bu doğrultuda, petrol ve LPG piyasasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına gerçekleştirilen denetimlerde yukarıda bahsedilen konunun da göz önünde bulundurulması ve tespiti halinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Can YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:
1 Yazı Örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükler

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

image_pdfimage_print