T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-73421605-100-00067356018
Konu :Özet Beyan Toplu Ek Süre

20.09.2021/67356018
DAĞITIM YERLERİNE

BİLGE sistemi Özet Beyan modülünde, talep edilmesi halinde aynı özet beyan kapsamı alıcısı aynı olan taşıma senetlerine ek süre verme işlemlerinin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen bu durumdaki taşıma senetlerine tek işlem ile ek süre verilebilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda, Özet beyan modülünde yer alan “Ek Süre” sekmesinde, “Belge Türü” olarak kullanılmak üzere “Vergi No” şeklinde yeni bir tür eklenmiş olup, “Vergi No” türü seçildiğinde özet beyan tescil numarası yazıldıktan sonra “Belge No” alanına ilgili özet beyan kapsamı taşıma senetlerinde yer alan alıcı vergi numaralarından birinin yazılabilmesi ve işlemin tamamlanması ile aynı alıcı vergi numarasına sahip tüm taşıma senetlerine aynı anda ek süre verilebilmesi sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız gümrük idarelerine gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.