T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-010.06.01-
Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması

28.09.2021/67617725
DAĞITIM YERLERİNE

GENELGE
(2021/25)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

EK: Liste

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

EK :

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe
Plastik bir eşyanın (örneğin pet şişe) fiziksel bir işleme tabi tutulması (kırılması, kırpılması, yıkanması vb.) sonucunda ortaya çıkan ve safsızlıklarından arındırılmış (toz, toprak vb.) tek bir termoplastik maddeden oluşan biçimsiz parça, pul, granül vb. gibi ilk şekiller tabirine uygun eşya (ileri bir fiziksel veya kimyasal işlemden geçme şartı aranmaksızın) cinsine göre 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında sınıflandırılır.Tek bir termoset maddenin veya iki veya daha fazla termoplastik maddenin birlikte karışımları (ilk şekillere dönüştürülmüş olsa bile) 39.01 ila 39.14
39.15
GYK (1), AS İzahnamesinin 39.15 tarife poziyonuna ilişkin açıklama notları ve 39 uncu Fasıl Genel Açıklama Notları.
Güneş (solar) panellerden gelen DC elektrik akımını voltaj değişikliği yaparak akülere aktaran ve akülerin tam ve verimli bir biçimde dolmasını sağlayan ayrıca DC yük vazifesi görerek uygun cihazlar için güç kaynağı olarak kullanılabilme, USB bağlantısı sayesinde muhtelif cihazları şarj edebilme işlevi görebilen güneş (solar) panel şarj kontrol cihazları. 8504.40.55.90.00 GYK (1), (3b) ve (6), AS İzahnamesinin 85.04, 90.32 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları.
Kablolu veya kablosuz olarak uzaktan kumanda veya akıllı telefon uygulamaları üzerinden programlanabilen ve buna göre kendi kendine işleyen, havuzların temizliği için kullanılan, su içinde hareket ederken içinden geçen suyun filtre edilmesi esasına göre çalışan ve havuz temizlik robotu olarak adlandırılan ürünler 84.21 GYK (1), AS İzahnamesinin 84.21 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notları.
Plastikten mamul bir devre kartı üzerine yerleştirilmiş LED bileşenler ve bağlantı yollarından oluşan  (genellikle bakır katmanlar) LED Şeritler. Eşyaya, mesnedini oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış etkenlerden korunmasına katkı sağlayan, plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği değerlendirilmiştir (LED diyotların üzeri ayrıca plastik maddeyle sıvanmış olsun olmasın) . 9405.40.39 GYK (1), (2b), (3b) ve (6)
Mesnedi esas olarak plastik dışında bir malzemeden mamul, ön yüzün tamamının veya yalnızca diyotların üzerinin plastik malzemeyle kaplanmış olduğu LED Şeritler 9405.40.39 GYK (1), (2b) ve (6)
87 inci Fasılda yer alan taşıtların koltuk ve seleleri Motorlu kara nakil
vasıtalarının (87.01 ila 87.05 tarife pozisyonları) koltukları 9401.20,     87.11 tarife pozisyonunda yer alan motorsiklet koltukları 8714.10.90.00.19  87.12 ve 87.13 tarife pozisyonunda yer
alan taşıtların koltuk ve seleleri 8714.95

GYK (1), (6)94 üncü fasıl 1-h no.lu not

87 ve 94. Fasıl İzahname Genel Açıklamaları

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.