Gümrükler Genel Müdürlüğü (Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın İhracı Hakkında)

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın İhracı Hakkında)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-21558579-166.99[GGM-08]-
Konu :Sırt Geçirilmiş Dış Lastik Cinsi Eşyanın
Suriye’ye İhracatında Gümrük Hizmeti Verilmesi

27.04.2021 / 63586485
DAĞITIM YERLERİNE

     Bilindiği üzere, kullanılmış lastik cinsi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde, 2021/12 sayılı Genelge uyarınca gümrük hizmeti verilmemektedir.

     Genel Müdürlüğümüze ulaşan muhtelif firma dilekçelerinde özetle; yeniden işlenmiş dış lastiklerin Suriye’ye ihracının yapılmak istendiği, ancak söz konusu lastiklerin kullanılmış lastik kapsamında değerlendirilerek Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti verilmediği, 4012.11, 4012.12, 4012.13 ve 4012.19 tarife alt pozisyonlarında yer alan sırt geçirilmiş dış lastiklerin, gümrük tarife cetvelinde “sırt geçirilmiş dış lastikler” olarak ifade edildiği, kullanılmış dış lastiklerin ise 4012.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilerek yeniden sırt geçirilerek katma değer kazanmış olan lastiklerin Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti verilmesi talep edilmektedir.

     Bu çerçevede, sırt geçirilmiş dış lastiklerin bir üretim faaliyetine konu edilmiş olması ve bu üretim faaliyeti sonucunda bir katma değer oluşturulması nedeniyle, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak 2021/12 sayılı Genelgenin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, “Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.” hükmü uyarınca;

     “Kullanılmış lastik” cinsi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmemesi uygulamasına devam edilmesi,

     4012.11, 4012.12 ve 4012.19 tarife alt pozisyonlarında yer alan “sırt geçirilmiş dış lastik” cinsi eşyanın ise Suriye’ye ihracında gümrük hizmeti verilmesi,

     Uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm GDTBM

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!