İhracat Genel Müdürlüğü (Brexit-Telafi Edici Vergi Hakkında)

İhracat Genel Müdürlüğü (Brexit-Telafi Edici Vergi Hakkında)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-31429883-451.01-00063670089
Konu : Brexit-Telafi Edici Vergi

30.04.2021 / 63670089
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine
göre dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde, ithalata ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğmaktadır.

Mezkûr kanun hükmü uyarınca; serbest ticaret anlaşmasının (STA) ekini oluşturan menşe protokolünde “geri ödeme veya muafiyet yasağına” ilişkin hükümlere yer verilmesi halinde, Türk menşeli eşyanın karşı taraf ülkede tavizden yararlanabilmesi bu eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli serbest dolaşımda olmayan girdiye tekabül eden ithalat vergilerinin ülkemizde tahsil edilmesi koşuluna bağlıdır.

Bu uluslararası yükümlülüğümüzün bir sonucu olarak Türk menşeli eşyanın tercihli menşeini kanıtlayan belgeler eşliğinde dahilde işleme rejimi kapsamında STA’ya taraf ülkeye ihracı durumunda ihraç konusu eşyanın bünyesindeki serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdinin ithalat vergileri taahhüt kapatma  aşamasında telafi edici vergi olarak belge sahibi firmadan tahsil edilmektedir. Menşe protokollerinde geri ödeme veya muafiyet yasağına ilişkin hükümlere yer verilmemesi durumunda ise telafi edici verginin tahsil edilmesini gerektiren uluslararası yükümlülüğümüz ve buna bağlı olarak belge sahibi ihracatçı firmanın telafi edici vergi ödeme yükümlülüğü doğmamaktadır.

Bu kapsamda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında akdedilen STA’nın ekini oluşturan ve ilk hali 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girip 14.04.2021 tarihine kadar yürürlükte kalan “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün 16’ıncı maddesinin birinci fıkrasında “50 ile 63’üncü fasıllar arasında yer alan eşya ile sınırlı” geri ödeme yasağı bulunduğundan, protokolün ilk halinin yürürlükte bulunduğu 01.01.2021 ile 13.04.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde “50 ile 63’üncü fasıllar arasında sınıflandırılmış olması halinde (bu fasıllar dahil), ihraç eşyasının bünyesindeki serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli girdiler için telafi edici vergi yükümlülüğü doğacaktır. 01.01.2021 tarihinden sonra tescil edilen beyannameler kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen eşyanın mezkur fasıllar dışında sınıflandırılmış olması halinde ise, bu eşyanın bünyesindeki serbest dolaşımda bulunmayan üçüncü ülke menşeli girdi telafi edici verginin konusunu oluşturmayacaktır.

Söz konusu protokolün revize edilmiş hali ise 14.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığından, 14.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Bilgi:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!