Search
Close this search box.

Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-17474625-109-00062654092
Konu : Tahlil Raporları Tebligat Tarihi Bilgisi

25.03.2021/62654092
DAĞITIM YERLERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 2020 Yılı Teftiş Programı çerçevesinde İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün Ticaret Müfettişi Emre DAĞISTANLIOĞLU tarafından teftişi neticesinde düzenlenen 03.07.2020 günlü 461-B/04 sayılı Teftiş Raporunda; “Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) üzerinde “BYN” kodlu tahlil raporlarına ilişkin yapılan sorgulamalarda, tahlil raporlarının yükümlüsüne tebliğ edildiğine dair “Tebligat Tarihi” bilgisinin anılan raporların neredeyse yarısında bulunmadığını, “Tebligat Tarihi” bölümünün muhakkak doldurulması hususunda azami dikkatin gösterilmesinin sağlanmasının Laboratuvar Müdürlüklerince yürütülecek tasfiye/imha veya iade ile tahlile itiraz süresinin başlangıç işlemlerinde etkin ve hızlı işlem yapılmasını sağlayacağı” belirtilmektedir.

Bu itibarla, laboratuvar tahlil raporlarının ilgilisine tebliğ edilmesini müteakip bahse konu “tebligat tarihi”‘nin detaylı beyan ekranından muayene memurunca girilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top