T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-120.99-
Konu : Transit Süre Aşımları İle Varış/Çıkış
Gümrük İdaresi Değişikliklerinde Ceza
Uygulanıp Uygulanmaması Hk

29.03.2021 / 62752549
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 19.03.2020 tarihli ve 53352124 sayılı yazımız.
b) 27.03.2020 tarihli ve 53529900 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süresi sınırını aşmasına neden olabildiği, bu nedenle yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen, ikinci bir talimatımıza kadar tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması gerektiği bildirilmişti.

Diğer taraftan, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, Koronavirüs (Covid-19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının ikinci bir talimatımıza kadar uygulanmaması gerektiği bildirilmişti.

Bu itibarla, konuya ilişkin Bakanlığımızca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerde nakliye sektörünün hariç tutulduğu göz önüne alınarak, transit süre aşımları ile varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinin, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirlerden kaynaklandığının tevsik edilmesi durumları hariç olmak üzere 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak taşımalarda tespit edilmesi durumunda, mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.