Search
Close this search box.

Güney Kore – Sonradan Kontrol (STA) – 28.04.2020

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-163.01.06
Konu : Güney Kore – Sonradan Kontrol

28.04.2020 / 54093078
DAĞITIM YERLERİNE

a) 08.01.2020 tarih ve 51126061 sayılı yazımız.
b) 24.01.2020 tarih ve 51663128 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün 21.11.2019 tarih ve 2019/6 sayılı İç Genelgesi uyarınca, ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza intikal eden çeşitli olaylardan, Güney Kore`den gerçekleştirilen ithalat işlemlerine bağlı sonradan kontrol uygulamalarında bazı aksaklıklar yaşandığı anlaşılmıştır. İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere, yalnızca anılan Genelge`de belirtilen durumlar için ihracatçı firmadan geçerli menşe beyanı talep edilmesi, ardından söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Diğer bir deyişle;

– usulüne uygun olarak gerçekleştirilen ve Genelge kapsamına girmeyen menşe beyanlarının Genelge kapsamındaymış gibi değerlendirilmemesi ve makul başkaca bir şüphe olmaması halinde sonradan kontrole gönderilmemesi ile

– bundan sonra Güney Kore STA çerçevesinde yapılacak ithalat işlemlerinde menşe beyanlarının uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerimizce ithalat esnasında kontrol edilmesi, başvuruda bulunan ticaret erbabının konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve aynı şekilde hatalı bir biçimde yapılan menşe beyanlarının kabul edilmemesi önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, ilgi (b)`de kayıtlı yazımızla, söz konusu Genelge kapsamında yapılan sonradan kontrol taleplerinin Genel Müdürlüğümüze de iletilmesi talep edilmiştir. Bu vesileyle, Güney Kore nezdinde başlatılan sonradan kontrol işlemlerinin sayıca fazla olduğu Genel Müdürlüğümüzce de gözlemlenmiştir. Gerek talep sayısındaki fazlalık, gerekse dünyada devam etmekte olan Covid-19 salgını nedeniyle posta ve gümrük hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar dikkate alındığında, sonradan kontrol sonuçlarında gecikme yaşanması olasılığı yüksek görülmektedir. Ayrıca, iletilen e-postalardan görüldüğü kadarıyla, son dönemde, Güney Kore makamlarınca sonradan kontrol cevaplarının iletilmeye başlandığı tespit edilmiştir. Bu hususlar dikkate alındığında, sonradan kontrol sonuçları alınmadan, menşe beyanlarının geçersiz kabul edilerek eksik alınan vergiler için ek tahakkuk ve ceza kararları alınmasının bu süreçte uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top