30.04.2020 Tarihli 31114 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ÇELTİK İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/5/2020” ibaresi “30/6/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2020

31088

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikKaldırım Kaldırım Kenar Taşları ve Döşeme Taşları
Sonraki İçerikGüney Kore – Sonradan Kontrol (STA) – 28.04.2020