Search
Close this search box.

Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan Kontroller

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı : E-45864022-724.01.01-
Konu : Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan
Kontroller

10.05.2022 / 74490532
DAĞITIM YERLERİNE

Tiflis Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Gürcistan’ın Rusya’ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve konuya ilişkin üyeleriniz nezdinde bilgilendirmenin ivedilikle yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Yusuf KARAKAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Dağıtım:
Bilgi:
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatcılar Meclisine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top