T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-153.08-
Konu : 2014/17 Sayılı Genelge’de Değişiklik –
GTİP Güncelleme

06.05.2022 / 74312571

GENELGE (2022/10)

İlgi : a) 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge
b) 11.01.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge
c) 03.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge
ç) 12.09.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Genelge
d) 02.11.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı Genelge
e) 12.07.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı Genelge

İlgi (b), (c), (ç), (d) ve (e)’de kayıtlı Genelgeler ile güncellenen ilgi (a)’da kayıtlı Genelge’nin “EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesinden, 2903.39.26.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, aynı listeye 2903.45.00.00.00 (tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde olanlar hariç), 2903.59.00.00.00, 9402.90.00.00.19 ve 9402.90.00.00.21 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları eklenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.