T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-724.01.01-00086067777
Konu : Gürcistan’a Hayvansal Olmayan Belirli Gıda Ürünleri İhracatında Analiz Zorunluluğu

06.06.2023/86067777
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin 02.06.2023 tarihli ve 86037276 sayılı yazısında; Gürcistan’ın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden Gürcistan’a ithal edilecek hayvansal olmayan belirli gıda ürünlerinde 01.06.2023 tarihi itibarıyla akredite analiz şartı getirdiği, söz konusu uygulamanın Gürcistan tarafından Dünya Ticaret Örgütü Bitki Sağlığı Komitesine bildirildiği (https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SPS/NGEO29.pdf&Open=True),

Bahse konu uygulamanın, diğer ülkelerden farklı ürünleri kapsamakla birlikte, ülkemiz özelinde kuru incir ve incir mamulleri ile fıstık ve antep fıstığında aflatoksin; asma yaprağı, keçiboynuzu, keratin, limon, greyfurt ve portakal gibi narenciye ürünleri, nar, tatlı biberde pestisit kalıntısı, kayısı çekirdeğinde siyanür, erik tohumları ve kekikte alkaloidler yönünden analiz gerektirdiği,

Mevzuat ekinde ülkelere göre hangi ürünlerin (HS kodlar ile birlikte) hangi analize (aflatoksin, pestisit vs.) tabi olduğunun detaylarının yer aldığı ve DTÖ bildiriminin orijinali ile yayımlanan mevzuat ve analize tabi eşya listesini gösteren mevzuat ekinin gayriresmî tercümesinin ekte sunulduğu belirtilerek bu kapsamda;

Ülkemizden Gürcistan’a ihraç edilecek yukarıda sayılan ürünlerde akredite laboratuvar analizinin gerekmekte olduğu, ihracat işlemlerinde sorun yaşanmaması için gerekli analizlerin ilgili mevzuata uygun olarak yaptırılmasının ve analiz sonucunun gümrük işlemlerinde ibraz edilmesinin gerekli olduğu ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:
1- Gürcistan SPS – DTÖ Bildirimi
2- 153 Nolu Hükümet Kararı – Gayriresmi Tercümesi
3- 153 Nolu Karar Ekinin Gayriresmi Tercümesi

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikDolaşım Belgeleri Sonradan Kontrol ve Firma Bilgilendirilme
Sonraki İçerikEşya Bedelinin Credite Note ile Ödenmiş Olması – Danıştay Kararı