Search
Close this search box.

Gürcistan Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretleri

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-724.01[GGM-GE]
Konu : Gürcistan Plakalı Taşıtlardan Alınacak
Geçiş Ücretleri

30.08.2022 / 77719394
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.08.2022 tarihli ve 592719 sayılı yazıda; daha önce Gürcistan üzerinden transit taşıma yapan ülkemiz taşıtlarından Gürcistan tarafının tek taraflı olarak geçiş ücreti almaya başlaması üzerine, ülkemiz üzerinden transit taşıma yapan Gürcistan plakalı taşıtlardan 2011 yılından bu yana 113 ABD Doları geçiş ücreti alındığından, Gürcistan Hükümetince yayımlanan talimat uyarınca Gürcistan üzerinden transit geçen Türk taşıtlarından alınan geçiş ücretinin 350 Lari`ye çıkarıldığından ve Gürcistan`a transit bir yük taşınması durumunda (varış ülkesi Gürcistan olmasına rağmen yükün devamında başka bir ülkeye aktarılacak transit bir yük olması halinde) taşıma türünün ikili olarak değil de transit olarak kabul edildiğinden ve bu tür taşımalar için de transit geçiş ücreti alındığından bahsedilmiştir.

Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Gürcistan tarafınca başlatılan uygulamalar dikkate alınarak, mütekabiliyet ilkesi uyarınca, 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; Ülkemiz üzerinden transit taşıma yapacak Gürcistan plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretinin 130 ABD Dolarına yükseltilmesi ve Gürcistan plakalı taşıtların ülkemizden Gürcistan`a veya üçüncü bir ülkeye yaptıkları taşımalarda transit (serbest dolaşımda olmayan) yük taşınması durumunda bu taşımalardan da iç gümrüklerde 130 ABD Doları geçiş ücretinin tahsil edilmesinin uygun görüldüğü ve bu hususta Bakanlıkları U-Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve konuya ilişkin olarak bağlantı gümrük idarelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : 1 adet yazı
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top