Search
Close this search box.

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : : E-20117910-163.99-00077641220
Konu : TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.06.2022 tarihli ve 075912218 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda özelle; TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanacağından bahisle Anlaşma kapsamında kullanılması öngörülen TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin onay ve vize işlemlerinin ikinci bir talimata kadar manuel olarak yürütüleceği ifade edilmişti.

Söz konusu belgenin elektronik odamda düzenlenmesine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup 01 Eylül 2022 tarihinden başlamak üzere mezkur belgenin onay ve vize işlemleri yalnızca elektronik ortamda yürütülecektir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederini.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonuna
Türkiye İhracatçılar Meclisine

Bilgi:

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top