Search
Close this search box.

Habur Gümrük Kapısı Yurtdışı Çıkışlarına İlişkin Tedbirler

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.99
Konu : Habur Gümrük Kapısından Yurtdışına Çıkışlara İlişkin Tedbirler

13.03.2020 / 53177408
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan işbirliği neticesinde Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısında giriş ve çıkışlara ilişkin alınmış olan tedbirlerin söz konusu gümrük kapısında yurt dışı çıkış yönlü sıkışıklığa sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, yurt dışına çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne yapılacak sevklerde, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlamak suretiyle, sevk işlemlerinin Habur Gümrük Kapısındaki yığılmaları engelleyecek ve söz konusu kapının daha etkin kullanılmasını temin edecek şekilde yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top