Habur Gümrük Kapısından Yurtdışına Çıkışlara İlişkin Tedbirler

Habur Gümrük Kapısından Yurtdışına Çıkışlara İlişkin Tedbirler

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.99
Konu :Habur Gümrük Kapısından Yurtdışına Çıkışlara İlişkin Tedbirler

13.03.2020 / 53177408

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan işbirliği neticesinde Irak’a açılan Habur
Gümrük Kapısında giriş ve çıkışlara ilişkin alınmış olan tedbirlerin söz konusu gümrük kapısında yurt dışı çıkış yönlü sıkışıklığa sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, yurt dışına çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Müdürlüğüne yapılacak sevklerde, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlamak suretiyle, sevk işlemlerinin
Habur Gümrük Kapısındaki yığılmaları engelleyecek ve söz konusu kapının daha etkin kullanılmasını temin edecek şekilde yapılması gerekmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print