Hasat ve İhraç Tarihleri Hakkında

Hasat ve İhraç Tarihleri Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-724.01.01
Konu : Hasat ve İhraç Tarihleri

31.08.2020 / 56996909
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 27.08.2020 tarihli ve 56916146 sayılı yazıda;

Limon, portakal, greyfurt ve benzeri yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihleri “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından tespit edilmekte olup, belirlenen tarihler öncesinde söz konusu ürünlerin ihraç edilmemesi gerektiği,

Ancak bazı firmalarca ihraç tarihi henüz belirlenmemiş ve olgunlaşmamış turunçgil meyvelerinin Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu yönünde sektör temsilcilerince ve Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerince duyum alındığı,

Bu nedenle kesim ve ihraç tarihi belirlenmemiş turunçgil sevkiyatının gümrüklerde tespit edilmesi durumunda sevkiyatlara dair ilgili Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerine gümrük idarelerince bilgi verilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir.

Konunun Bölge Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür a.
Genel Müdür

Ek: 1 yazı örn.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 94997749-000
Konu : Hasat ve İhraç Tarihleri

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, limon, portakal, greyfurt ve benzeri yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihleri “Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından tespit edilmekte olup, belirlenen tarihler öncesinde söz konusu ürünlerin ihraç edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bazı firmalarca ihraç tarihi henüz belirlenmemiş ve olgunlaşmamış turunçgil meyvelerinin Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğu yönünde sektör temsilcilerince ve Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerince duyum alındığı öğrenilmiştir.

Bu kapsamda, bahse konu hususun ilgili gümrük idarelerine iletilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Benzer şekilde, kesim ve ihraç tarihi belirlenmemiş turunçgil sevkiyatının gümrüklerde tespit edilmesi durumunda sevkiyatlara dair ilgili Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerine gümrük idarelerince bilgi verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

VEYSEL PARLAK
Genel Müdür

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print