T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.02
Konu : Plastik Cinsi Eşya – Düşük Kıymet Beyanı

26.08.2020/56896324
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünün 17/8/2020 tarihli, 56647017 sayılı yazısı eki, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) yazısında, plastik poşet üretiminde kullanılmak üzere başta 3920.10.25.00.00, 3920.10.28.00.00 ve 3920.10.40.00.00 olmak üzere muhtelif GTİP’lerde İran’dan ithal edilen yarı mamul ürünlerin çok düşük fiyatlarla piyasaya satıldığı ve ülkeye girişinde piyasa değerinin altında düşük faturalandırmanın ülke ekonomisine zarar verdiği ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili sistem üzerinden yapılan sorgu neticesinde, 2019 ve 2020 yıllarında İran’dan ithal edilen söz konusu eşyanın birim kıymetlerin, İthalat Genel Müdürlüğünün yazı ekinde yer alan ülke bazında ortalama kıymetlerin oldukça altında gerçekleştirildiği görülmüştür.

Bu itibarla, yazımız eki “İran’dan İthal Edilen Eşya Listesi” ile İthalat Genel Müdürlüğünün yazısı ve ekleri incelenerek, söz konusu listede yer alan kıymet beyanlarına ilişkin yapılan işlemlerin ilgili Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi ile tüm Bölge Müdürlüklerince eşyanın kıymetinden şüphe duyulması halinde 2012/29 sayılı Genelge kapsamında gerekli işlemlerin yapılması hususunda bağlantı gümrük idarelerinin talimatlandırılmasını rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Yazı örnekleri ve liste

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikTARA Programı Hakkında Yazı – GGM
Sonraki İçerikHasat ve İhraç Tarihleri Hakkında Yazı