Search
Close this search box.

TARA Programı Hakkında Yazı – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-100
Konu : TARA Programı

02.09.2020 / 57072462
DAĞITIM YERLERİNE

Eşyanın tarifesinin, eşya tanımları kullanılarak doğru bir şekilde tespit edilebilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan TARA Programı 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla güncellenerek daha kullanıcı dostu hale getirilmiştir.

Program; kelime ve GTİP ile arama yapılarak, ithalat ve ihracata konu olmuş eşyalar üzerinden kullanılmış, tecrübe edilmiş bilgiye dayanan ve referans niteliğinde veriler sunmaktadır.

Program, kelime ile yapılan aramalarda; arama sonuçları, ticari tanımla en uygun şekilde eşleşen ilk on GTİP’i göstermektedir. Ayrıca kelimenin fihrist ve izahnamede en çok geçtiği ilk beş GTİP de referans olarak sunulmaktadır.

Bu kapsamda; bahse konu programa Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler menüsü altında “Tarife Arama” adıyla https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara adresinden ulaşılabilmekte olup gümrük işlemlerinin tesisi esnasında referans amaçlı olarak söz konusu Programın kullanılmasını teminen bağlantınız gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top