Search
Close this search box.

Havayolu Sevk İşlemleri Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.05.06
Konu : Havayolu Sevk İşlemleri

28.08.2020/56981145
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 10.06.2020 tarihli ve 73421605-142/00054904319 sayılı yazımız.
b) 12.08.2020 tarihli ve 73421605-120.05.06/00056521280 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusu “Havayolu Acente Uygulaması”na ilişkin olarak ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile 24.08.2020 tarihi itibariyle bir hafta süre ile taşıma şekli 40 seçilmiş olan ihracat beyannamelerinde acente sevk belge numarasının ihtiyari olarak beyanının sağlanması, sonrasında ise sevk belge numarasının beyanının zorunlu olacağı duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın ismi “Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması” olarak değiştirilmiştir.

“Havayolu İhracatta Depolama Giriş Takip Uygulaması”na ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

– İhracat eşyasının havayolu depolama tesisine girişini müteakip gönderici adı, eşya cinsi, kap adedi, kilo, ihracatçı firma, geçici depolama yeri kodu, gümrük kodu, konşimento no bilgileri geçici depolama yeri işleticisi tarafından elektronik ortamda BİLGE Sistemine gönderilecektir.

– Sistem tarafından yukarıda belirtilen bilgiler için bir ID numarası oluşturulacaktır.

– Sistem tarafından oluşturulan ID numarasının ihracatçı tarafından ihracat beyannamesinde doldurulması zorunlu alan olarak oluşturulmuş olan ” Havayolu İhracatta Depolama Giriş Bildirim No” alanında beyan edilecektir.

– Beyannamede ” Havayolu İhracatta Depolama Giriş Bildirim No” alanında beyan edilen ID numarası tıklanarak bilgiler görüntülenebilecektir.

– Beyannamenin işlemleri muayene/kontrol işlemlerini yapan memur tarafından tamamlandıktan sonra beyanname üzerinde Sistemde başka bir memur tarafından herhangi bir onay işlemi yapılmayacaktır.

– Geçici depolama yeri işleticileri tarafından da beyanname numarası ve geçici depolama yeri kodu ile beyannamelerin gümrük işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile beyanname muhteviyatı eşyanın kap ve kilo bilgileri sorgulanabilecektir.

Söz konusu uygulama 31.08.2020 tarihi itibariyle İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğünde zorunlu, diğer gümrük müdürlüklerinde ihtiyari olarak kullanılabilecek, 05.10.2020 tarihi itibariyle ise tüm gümrük müdürlüklerinde zorunlu olacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili bağlantı gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi ile uygulamanın titizlikle izlenilerek Sistemde herhangi bir sorun veya aksaklık yaşanması ya da işlem süreçleri ve uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerin bulunması halinde ivedilikle iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top