T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-120.05.06
Konu : Havayolu Sevk İşlemleri

29.07.2020/56268328
DAĞITIM YERLERİNE

İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, kağıt nüshasına düşülen memur şerhlerinin de sistemde takip edilmesi hedeflenmektedir

Bu amaçla; havayolu ile yapılan ihracat işlemlerinde eşyanın fiilen gümrük gözetimine alınıp alınamadığının sistemsel olarak kontrol edilebilmesi için, acente sevk formu oluşturulmuştur.

Oluşturulan formun eşyayı teslim alan yükümlü tarafından doldurulması ve oluşturulan sevk belge numarasının ihracat beyannamesine yazılması gerekmekte olup; taşıma şekli havayolu olan ihracat beyannameleri bu numara olmadan tescil edilemeyecektir.

Bahse konu form tescili, web uygulaması üzerinden ya da web servis kullanılarak yapılabilecektir.

Web uygulaması üzerinden formun oluşturulabilmesi ve sorgulanabilmesi için “HAU Kayıt ve Sorgulama” ve “HAU Sorgulama” isminde iki yeni profil oluşturulmuş olup; bu profilleri kullanacak yükümlülerin yetkilendirme işlemi ilgili gümrük müdürlüğünce yapılacaktır. Uygulamaya Bakanlığımız web sitesi e-işlemler menüsü “Havayolu Acente Uygulaması” üzerinden ulaşılabilecektir.

Web servis ile form tescil edebilmek için gerekli olan bilgiler ise https://ws.gtb.gov.tr:8443/havayolubeyanapi/swagger/index.html bağlantısında yer almaktadır.

Havayolu sevk işlemlerine ilişkin kullanıcı kılavuzu ilişikte gönderilmekte olup; form tescili işlemlerinin web servis yolu ile yapılacak olması halinde yazılım çalışmalarının 24.08.2020 tarihine kadar tamamlanması ayrıca; yukarıda belirtilen profillerde işlem yapabilmek için ilgili gümrük idarelerine yetki başvurularının yapılarak herhangi bir sorun ile karşılaşılması halinde konunun ivedilikle Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Havayolu Sevk İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu V.01

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerik2020/17 Sayılı YYS Elektronik Başvuru İşlemleri Genelgesi
Sonraki İçerikGGM 2019/16 Sayılı Genelgede Değişiklik Genelge 2020/20 Hk