Search
Close this search box.

Orijinal Sertifika Değişikliğine Dair Talimat

Kaydet
Kapat

16.04.2020

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 10724253-325.11.02.01-E.59572
Konu: Orijinal Sertifika Değişikliğine Dair Talimat

30.04.2020 / 10724253
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, veteriner kontrollerine tabi hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili mevzuat kapsamında ithalat aşamasında sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle, söz konusu belge veya sertifikaların orijinallerinin sunulması aşamasında sorunlar yaşanmaktadır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete`de “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No 2012/12)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No 2020/12)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve tebliğ değişikliği ile 30 Temmuz 2020 tarihine kadar resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikalarının renkli olarak taranmış halinin elektronik ortamda hayvansalurunithalat@tarimorman.gov.tr ve ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğünün e-posta adresine gönderilmesi durumunda veteriner kontrollerine ilişkin işlemlerin tesis edilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu kapsamda, veteriner kontrollerine tabi ürünlerin girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçıdan başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içerisinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine veya ithalata yetkili il müdürlüklerine sunulacağına dair ekte örneği yer alan taahhütname alınarak ilgili mevzuat değişikliğine uygun şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Harun SEÇKİN
Genel Müdür V

Ek :Taahhütname (1 sayfa)


ORJİNAL VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI TAAHHÜTNAMESİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin “İthal Edilen Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ” ve “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliği”ne uygun olarak sunulması gereken orijinal Veteriner Sağlık Sertifikasını ithalat başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç (3) ay içerisinde Müdürlüğünüze sunacağımızı, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                                                             …../…./20….

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres ve İletişim Bilgileri:

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top