T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

31.12.2021

Sayı : E-39044742-130[Özelge]-1189478
Konu : TGTC nin 1211.90.86.00.49 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen
hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak KDV oranı

İlgi : a) 13/01/2021 tarihli ve 204003 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.
: b) 25/01/2021 tarihli ve 443875 evrak kayıt numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 1211.90.86.00.49 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen hibiscus olarak isimlendirilen ürünün ithalinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin “A) Gıda Maddeleri” bölümünün 10 uncu sırasında “TGTC’nin 12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)” sayılmıştır. Bu sıradaki “yalnız; sebze ve meyveler,” ibaresi
bu fasıldaki yenilebilir mahiyette olan cinsleri ve işleniş şekil şartı aranmaksızın tüm sebze ve meyveleri kapsamaktadır.

TGTC’nin 12 no.lu faslında, “Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem” tanımlanmıştır.

Bu fasıla ait 12.11 tarife pozisyonunda, “Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın)” yer almaktadır.

Bu pozisyondaki bazı bitki ve bitki parçaları (tohum ve meyveler dahil), bitkisel içecek ve bitkisel çay yapımında kullanılmak üzere, örneğin küçük paketler içine konulabilirler. Tek bir türün, bitki veya bitki parçalarını (tohum ve meyveler dahil) içeren bu tür ürünler de bu pozisyonda yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan …tarihli ve…. sayılı yazıda;

– Ülkemizde üretimi yapılmak istenen veya ithal edilmek istenen başta takviye edici gıdalar ve bitki çayları olmak üzere gıdaların bileşiminde yer alabilen bitkiler/bitki kısımları veya bunlardan elde edilen bitkisel preparatların (ekstre, uçucu yağ vb.) kullanılıp kullanılmayacağının “Bitki Listesi” ve “Zehirli ve Zararlı Oldukları İçin Gıda Amaçlı
Kullanımlarda Yasaklanması Gereken Bitkiler Listesi” kapsamında düzenlendiği,

– Söz konusu Bitki Listesi’nde “Hibiscus” adı ile “Hibiscus abelmoschus-Amberçiçeği”, “Hibiscus esculentus-Bamya”, “Hibiscus rosa-sinensis-Çingülü” ve “Hibiscus sabsariffa-Sudan Bamyası/Karabamya” adlı bitkilerin yer almakta olduğu, bu bitkilerin “çiçek” kısmının gıda amaçlı olarak kullanıldığı,

– Piyasada zaman zaman yanlış bir şekilde “Nar çiçeği”nin “Hibiskus çiçeği” olarak yer alabildiği, bu nedenle bitkiler değerlendirilirken yalnızca Türkçe adı ile değil Latince ismi ile de beraber tanımlanması gerektiği, bu kapsamda “Punica granatum-Nar” adlı bitkinin çiçek kısmının da gıda amaçlı kullanılan “Bitkiler Listesi”nde yer aldığı açıklanmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “1211.90.86.00.49 Diğerleri” GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “Hibiscus” ticari tanımlı eşya, gıda mahiyetinde olduğundan 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/10 uncu sırasında sayılan TGTC’nin 12 no.lu faslında yer alan sebze ve meyveler kapsamında değerlendirilmesi ve ithal ve tesliminde %8
oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı için tıklayınız.