T.C
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-63721428-170.01.01-00062762834
Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

29.03.2021/62762864
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 29.03.2021 tarihli 62739306 sayılı yazılarında aynen;

“Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla, 31 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinizde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde beyanname sürecindeki tüm paydaşların bilgilendirilmesi…” ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Makamlarından alınan talimatların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müdürlüğünüzce gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ivedilikle rica ederim.

Özgür DANACI
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yrd. V.

EK:
Üstyazı örn.

DAĞITIM:                                                                                              
Gereği:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine                                       

Bilgi:
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul İhracatçı Birlikleri Gen. Sek.

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.