T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğü

Sayı : E-28592149-157.01 -00062700029
Konu : Bankalar Üzerinden Yatan Nakit Teminat
Çözümlerinde İstenilen Makbuz Asılları Hk

29.03.2021/62700029
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 23.03.2021 tarihli 62545359 kayıt sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu bankalar üzerinden yatan nakit teminat çözümlerinde makbuz asıllarının istenilmesi hakkında bağlantı idarelerimizden bilgi istenilmiş olup alınan yazılarda genel olarak, saymanlıklara yazılan teminat iadesi ile ilgili yazılarda alındı makbuz asıllarının ibrazının Gümrük Saymanlık Müdürlükleri tarafından özellikle istenildiği, ekinde makbuz asılları olmayan teminat iade yazılarının işleme alınmadığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla dilekçenize konu hususun Gümrük Müdürlüklerinden kaynaklanmadığı anlaşıldığından bu noktada Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak her hangi bir işlem bulunmamaktadır.

Bilgilerini tebliğen rica ederim.

Özgür DANACI
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.