T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-73421605-106.05-00062785582
Konu : 9999 Kodlu Diğer Belge Hk

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 15.06.2020 tarihli ve E-2242 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; İhrakiye Teslimi Lisansı ile Kürk ürünlerinde çiftlik hayvanları için düzenlenen Tarım ve Oman Bakanlığından alınan İthalat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi ve İhracat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi için yeni doküman kodu tanımlanması talep edilmişti.

Bu kapsamda; İhrakiye Teslim Lisansı belgesinin 2409 doküman kodlu “Lisans/Kayıt/İthalatçı Belgeleri (İhrakiye Teslim Lisansı)” belgesi olarak halihazırda sistemde kayıtlı olduğu görülmüş olup beyanname ekinde istenebilecek belgeler listesine Bakanlığımız internet sitesi, E-İşlemler menüsü altındaki EDI/XML Referans Verileri ve Mesajları sekmesindeki İstenen Doküman Kodları linkinden ulaşılması mümkündür.

Buna ek olarak; 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-l/A’da yer alan 0106 tarife pozisyonundaki kürk elde etmek için yetiştirilen diğer çiftlik hayvanları için anılan Tebliğde; “Madde 10 – … (4) a Ek-l/A ve Ek-l/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir…” hükmünü amir olup konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde ilgide kayıtlı yazınız konusu belgeler için anılan Bakanlıkça ithalata ve ihracata yetkili birimleri tarafından İthalat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi ve İhracat Kapsam Dışı Uygunluk Belgesi düzenlenmediği anlaşılmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.