Search
Close this search box.

İhracat Genelgesi’nde Değişiklik (Madde 21/13)

Kaydet
Kapat

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarihli ve 379196 sayılı yazısı ile “İhracat Genelgesi”nin “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21. Maddesinin 13 Nolu fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

İndirim ve mahsup işlemleri

MADDE 21 –

(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür. (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısı.)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top