T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarihli ve 379196 sayılı yazısı ile “İhracat Genelgesi”nin “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21. Maddesinin 13 Nolu fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

İndirim ve mahsup işlemleri

MADDE 21 –

(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür. (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.07.2020 tarih ve 379196 sayılı yazısı.)

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:168)
Sonraki İçerikNesli Tehlikede Hayvan ve Bitki Ticaret Yönetmeliği 30.07.20