Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri Seri No: 168)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri Seri No: 168)

29.07.2020 Tarihli 31200 Sayılı Resmi Gazete 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 164)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO: 168)

MADDE 1 – 6/3/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan 9503.00.49.00.00, 9503.00.81.00.00 ve 9503.00.95.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarındaki eşyadan, deniz veya havuzda kullanılan şişme eşya ve oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemleri Antalya Gümrük Müdürlüğünden yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2020

31060

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print