Search
Close this search box.

MEDOS – Islak İmza Mısır Cumhuriyeti

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163,01.01
Konu : MEDOS – Islak İmza/Mısır

27.07.2020 / 56163830
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 01.07.2020 tarih ve 55167197 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, son hafta içerisinde Mısır’a ihracat yapan pek çok firmamız tarafından MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce doğrudan ve Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup ikinci bir talimata kadar Mısır’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması yönünde tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 21.07.2020 tarih ve 56009267 sayılı yazımızla talimatlandırılmıştır.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bildirimlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Kadir TURSUN
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top