T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : MEDOS – Islak İmza/Mısır

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 01.07.2020 tarih ve 55167197 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile ülkemizin serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, son hafta içerisinde Mısır’a ihracat yapan pek çok firmamız tarafından MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce doğrudan ve Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup ikinci bir talimata kadar Mısır’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Önceki İçerikAntrepolarda Teminat İşlemleri Hakkında Yazı
Sonraki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2020/15