Search
Close this search box.

İhracat Sağlık Sertifikası Müracaatları Hakkında

Kaydet
Kapat

04.05.2020

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 21817801-305.04.02.02-E.1246479
Konu: İhracat Sağlık Sertifikası Müracaatları Hakkında

04.05.2020/21817801
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 17.04.2020 tarihli ve 2020/1835-GT sayılı yazınız.

COVİD-19 salgını nedeniyle çalışanlar ve temsilci üyelerimizin herhangi bir hastalık riski almamalarını teminen kare kod uygulaması ile ihracat sağlık sertifikalarının elektronik sistem üzerinden verilmesinin sağlanması talebinizi içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Malumunuz olduğu üzere 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlık, Gıda ve Yem Kanunu”na dayanılarak hazırlanan “Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği” (25 Kasım 2011 tarih ve 28123 sayılı Resmi Gazete) çerçevesinde bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında gıda veya yem güvenilirliğine yönelik Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

İhracat işlemleri, ihracatçı firma ve ihraç edilecek ürünlere ait bilgilerin ihracatçı tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne (GGBS) ihracat ön bildiriminin yapılmasıyla başlamaktadır. Sağlık Sertifikası düzenlenmesi, onaylanması ve ihracatla ilgili işlemler 81 il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhracatta, öncelikli olarak alıcı ülke kriterleri geçerli olduğundan, alıcı ülkenin gıda veya yem güvenirliği ile ilgili sertifika talep etmesi durumunda alıcı ülke limitlerini karşılayan, alıcı ülke tarafından herhangi bir limit belirlenmemişse ülkemiz mevzuatına uygun ürünler için Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracatına izin verilmektedir.

İhraç edilmek istenen ürünleri üreten firmanın Kanun gereği kayıt veya onay belgesine sahip olması zorunludur. Aynı zamanda bu ürünleri üreten firma, asgari teknik ve hijyenik gerekliliklere ve mevzuata uygunluk açısından Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenmekte, üretilen ürünlerden gerektiğinde numune alınarak Bakanlığımız veya Bakanlığımızca yetkilendirilen laboratuvarlarda analiz edilmektedir. İhracata konu olacak ürünler risk durumuna göre sertifika düzenlenmeden önce yerinde kontrol edilebilmektedir.

Birden fazla ürün ihracatında sertifikaya Ekli Liste eşlik etmektedir. Ekli Liste şu an mevcut GGBS’de sadece ihracat ön bildirim modülünde olup firmanın çıktı alarak il müdürlüğüne onaylatılması gerekmektedir.

Sağlık Sertifikası ihraç edilecek ürünün insan veya hayvan tüketimine uygun olduğunu belgeleyen bir sertifikadır. Tüm ülkeler tarafında mevcut haliyle Sağlık Sertifikası kabul edilmektedir. Sertifikanın elektronik imzalanması hususunun her ülke ile ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Tek taraflı yapılacak uygulamalar ihracatçının ürününün alıcı ülke sınırlarından dönmesine neden olabilir.

Diğer taraftan kare kod uygulaması sertifikasının doğruluğunun teyit edilmesi ile ilgili olup mevcut GGBS’de bu mümkün değildir. GGBS’nin yeni yazılım çalışmaları sürmektedir. En kısa sürede yeni GGBS devreye girecektir. Yeni GGBS ile ihracat sağlık sertifikalarında doğrulama kodu yer alacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır

Harun SEÇKİN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top