İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Yönetmeliği 03.02.2023

Kaydet
Kapat

03.02.2023 Tarihli 32093 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “7.128” ibareleri “7.677” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “4.706” ibareleri “5.068” şeklinde ve birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “2.354” ibaresi “2.535” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top