Search
Close this search box.

İngiltere Dolaşım Belgeleri Hakkında Yazı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01
Konu : İngiltere Dolaşım Belgeleri

12.06.2020 / 54982192
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 15.04.2020 tarihli ve 16934678-724.01.01/00053889966 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyit edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, İngiltere Gümrük İdaresi tarafından yapılan bildirime göre:

1- İngiltere yetkili makamları tarafından mümkün olduğu hallerde orijinal A.TR dolaşım belgeleri İle EUR.1 ve EUR.MED menşe ispat belgeleri düzenlemektedir.

2- Mümkün olmadığı durumlarda ise iki farklı yöntem izlenmektedir:

– Merkezi Gümrük İdaresi tarafından düzenlenen belge (renksiz) elektronik imzalı ve üzerinde gümrük mührünün (Salford mührü) bir kopyası olacak şekilde e-posta yolu ile başvuru sahibine gönderilmekte, başvuru sahibi belgenin bir çıktısını alarak ihracatçıya belgenin basılı bir kopyasını göndermekte veya pdf versiyonunu elektronik posta ile iletmektedir. Bu yöntemle düzenlenen belgelerin seri numarasının sonu “D” ile bitmekte olup, bir örneği yazı ekinde iletilmektedir.

– Merkezi Gümrük İdaresi adına odalar tarafından da belge düzenlenebilmekte olup, odalar tarafından düzenlenen belgeler üzerinde gümrük mührü (Salford mührü değil) olacak şekilde orijinal belge üzerine renkli baskı şeklinde çıktı alınır. Bu çıktı ihracatçıya elektronik posta İle gönderilebilir. Söz konusu mührün bir örneği ekte yer almaktadır.

Söz konusu iki yöntemle düzenlenen belgelerin tariff_prefs_cope@hmrc.gov.uk e-posta adresinden doğrulanması mümkündür.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Bülent Orhan TÜREL
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet belge örneği
1 adet mühür örneği

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top