Search
Close this search box.

Norveç – E-Belgeler Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.01
Konu : Norveç – E-Belgeler

13.05.2020 / 54350868
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 15.04.2020 tarihli ve 16934678-724.01.01/00053889966 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülke idarelerince sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde, gümrük idarelerimize ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerimizce kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Norveç yetkili makamları tarafından düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin doğrulanması için talepler post@toll.no ve ilgili tüm sorular rgre@toll.no e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Aylin BEBEKOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top