Search
Close this search box.

İngiltere GVMS Sisteminde Yapılan Değişiklikler

Kaydet
Kapat

ÇİN GIDA İTHALATI KAYIT SİSTEMİ

Bilindiği üzere, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yürürlüğe konulan ithalat kayıt sistemi kapsamında gıda üreticisi firmaların 1 Ocak 2022 tarihinden beri “singlewindow” kayıt sistemi üzerinden kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komite Toplantısına bir süredir “Özel Ticari Kaygı (STC)” olarak üye ülkelerce gündeme taşınan konu ile ilgili olarak ülkemizce de çeşitli defalar söz alınmıştır.

Ayrıca, 13-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilen DTÖ Komite Toplantısına ülkemiz bilgi ve bildirim merkezi olarak katılım sağlanmış olup, ülkemiz adına söz alınarak yetkili otoriteler kadar firmalara da ilave sorumluluklar getiren yeni düzenlenmenin yürürlük tarihinin ileri bir tarihe alınması hususundaki talebimiz iletilmiştir.

Diğer taraftan, Pekin Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Çin’e gıda ürünleri ihraç eden firmalarımızın çoğunluğunun sisteme kayıt olmakla birlikte; bazı firmalarımızın sisteme bir kez kayıt olunca ürettikleri tüm ürünlerin kaydedilmiş olduğuna dair yanlış bir bilgiye/kanaate sahip olduğunun gözlendiği belirtilmektedir. 

Anılan yazıda ayrıca, “singlewindow” sistemindeki söz konusu kayıtların işletme ve ürün bazında olduğu, hem işletmenin hem de 10’lu GTIP bazında ürünlerin kayıt edilmesini gerektirdiği, firmalarımızın Çin’e gıda ürünü ihraç etmek istemeleri durumunda ise ihracat öncesinde Çin’deki ithalatçıları ile “singlewindow” kayıtlarının ilgili ürünü kapsadığı hususunu teyit etmelerinin faydalı olacağı, ayrıca firmalarımızın mezkur sistemde kayıtlı olmayan ürünlerinin kayıt işlemini tamamlayarak ilgili ürün için CTUR ile başlayan kayıt numaralarını sistemden almadan ihracat işlemlerine başlamamaları gerektiği, şu ana kadar anılan sistemde hiç kaydı olmayan firmalarımızın da işletme ve ürün kayıtlarını tamamlamalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top