Search
Close this search box.

5503.40.00.00.11 GTİP – Katma Değer Vergisi Oranı

Kaydet
Kapat

TC.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı : E-39044742-130[Özelge]-584658
Konu : 5503.40.00.00.11 GTİP numarası
kapsamındaki malın ithal ve tesliminde
uygulanması gereken KDV oranı

30.05.2022

İlgi : 16/11/2021 tarihli ve 5979602 evrak kayıt numaralı özelge talep
Formunuz

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, inşaat sektöründe beton içerisinde mukavemet artıran Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) “5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen makro ve mikro sentetik lifler isimli eşyanın Şirketiniz tarafından ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranlarının, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki II sayılı listenin 3 üncü sırasında “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.)” yer almaktadır.

Diğer taraftan, TGTC’nin 55. faslında “Sentetik ve suni devamsız lifler” tanımlanmıştır. Bu fasla ait “55.03 Sentetik devamsız lifler (kadre edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)” tarife pozisyonunda “5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar” GTİP numarası da sayılmıştır.

Buna göre, TGTC’nin “5503.40.00.00.11 İnşaatta kullanılanlar” GTİP numarasında yer alan eşyanın, 2007/13033 sayılı (BKK) eki II sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan mensucat kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, ithal veya tesliminin genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top