Search
Close this search box.

Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Karar 2584

Kaydet
Kapat

01.06.2020 Tarihli 31142 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2584

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 15 inci, 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 56.03 tarife pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

56.03 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
– Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:
5603.11 – – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.11.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.11.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.11.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.11.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.12 – – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.12.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.12.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.12.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.13 – – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.13.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.13.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.13.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.14 – – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.14.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.14.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.14.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.14.90.00.19 – – – – Diğerleri
– Diğerleri:
5603.91 – – m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.91.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.91.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.91.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.91.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.92 – – m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler;
5603.92.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.92.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.92.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.93 – – m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.93.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.93.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.93.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.19 – – – – Diğerleri
5603.94 – – m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.94.10.00.00 – – – Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
– – – Diğerleri:
5603.94.90.00.11 – – – – Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası meltblown olan, üç tabakalı dokunmamış mensucat (SMS)
5603.94.90.00.12 – – – – Meltblown dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.13 – – – – Spunbond dokunmamış mensucat
5603.94.90.00.19 – – – – Diğerleri”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan 56. Fasılda sınıflandırılan 56.03 Gümrük Tarife Pozisyonu altındaki “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları”, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

G.T.İP.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )

1

2

3

4

8

5

6

7

5603.11.10.00.00

0

0 0 0 0 3,4

4,3

5603.11.90.00.11

0

0 0 0

0

3,4

4,3

5603.11.90.00.12

0

0 0 0

0

3,4

4,3

5603.11.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.11.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.12.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.12.90.00.11

0 0 0 0 0

3,4

4,3

5603.12.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.12.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.12.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.13.10.00.00

0 0 0 0 0

3,4

4,3

5603.13.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.13.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.13.90.00.13 0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.13.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.14.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.14.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.14.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.14.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.14.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.91.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.91.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.91.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.91.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.91.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.92.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.92.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.92.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.92.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.92.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.93.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.93.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.93.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.93.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.93.90.00.19

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.94.10.00.00

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.94.90.00.11

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.94.90.00.12

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.94.90.00.13

0 0 0 0

0

3,4

4,3

5603.94.90.00.19 0 0 0 0 0 3,4

4,3

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top