Search
Close this search box.

Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına Karar 2533

Kaydet
Kapat

13.05.2020 Tarihli 31126 sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2533

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

12 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

                             “— Diğerleri:

3808.94.90.00.11    —- Bromoklorn ya da bromon (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.12   —- %0,04 ila %0,06 arasında nano gümüş ihtiva edenler (büyüklüğü en fazla 25 nanometre olan, indirgeyici olarak sadece bitki özütleri, çözücü olarak sadece distile su kullanılan, başka hiçbir kimyasal madde içermeyenler)

3808.94.90.00.19   —- Diğerleri”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan “38. FASIL” başlıklı tabloya, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

1

2

3

4

8

5

6

7

3808.94.90.00.12

0

0 0 0 0 0

6

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Aşağıdaki Doküman Sadece Bilgi Amaçlı Olarak Verilmiştir.

1951 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonun Yukarıdaki Karar ile düzenlenmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

Diğerleri:
3808.94.90.00.11 —- Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.19 —- Diğerleri

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top