T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-16934678-180.05-
Konu : İtalya Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrolü

03.11.2022 / 79702934
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün
            24/10/2022 tarihli, 79371995 sayılı yazısı.
        b) 04/10/2022 tarihli, 78787625 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazı konusu Irpinia Sannio Ticaret Odasının iletişim bilgilerinin teminine ilişkin olarak, Roma Ticaret Müşavirliği ile yapılan görüşmeler neticesinde ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ile dağıtımı yapılan İtalya Ticaret Odalarının iletişim bilgileri listesi güncellenmiş olup, ekte iletilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Muhammet Alper ATİLLA
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: 1 adet liste (EBYS’dedir)

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.