Search
Close this search box.

İthalat Bedeli Transferleri Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
FİNANSAL PİYASALAR VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : E-86766257-045.99-1067751
Konu : İthalat Bedeli Transferleri Hakkında

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi: 16.03.2022 tarihli 2022/1459-BU sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınızda, 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi‘nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “İthalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.” hükmünden bahisle, üyelerinizden Rusya’dan yapılacak ithalatlarla ilgili ödemelerin Türkiye’de yerleşik başka firma hesaplarına yapılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi yönünde talepler geldiği ifade edilmekte ve ithalat bedelinin ihracatçının Türkiye’de açılan DTH veya TL mevduat hesabına yatırılıp yatırılamayacağı hususunda değerlendirmemiz talep edilmektedir.

Genelge’nin anılan hükmü uyarınca ihracatçı firma dışındaki üçüncü bir tarafın Türkiye’deki hesaplarına transfer işleminin ithalat bedeli ödemesi olarak yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bahse konu hüküm, yalnızca ihracatçı firmanın kendi adına açılacak Türkiye’deki mevduat hesaplarına ithalat bedelinin yatırılmasına ilişkin imkan sağlamaktadır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Dr. Hakan ERTÜRK
Bakan a.
Genel Müdür V.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top