Search
Close this search box.

NCTS Damga Vergisi 28.03.2022 / 73216421

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261 -120.99-
Konu : NCTS Damga Vergisi

28.03.2022 / 73216421
DAĞITIM YERLERİNE

NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlığımızca yapılan çalışmalar kapsamında transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;

0.Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)
1.Damga Vergisi Ödenecek
2.Damga Vergisi İstisnası Var
3.Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek

Şeklinde seçenekler oluşturulmuş ve bunlardan birinin seçilmesi zorunlu hale getirilmiştir,

Söz konusu uygulama kapsamında; 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacak ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabilecektir.

0 veya 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacak olup 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise “defter kayıt tarihi” alanı doldurulacaktır.

Söz konusu sistemsel düzenlemeler 11/04/2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacak olup ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Bu çerçevede üyelerinizin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Buket ASAF
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Dağıtım:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Uluslararası Nakliyeciler Demeği (UND)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Demeği (UTİKAD)
Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Demeği (UKAT)
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin)

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top